Zadzwoń: 601 61 61 85 lub napisz biuro@centrum-vita.pl
Czynne pon-pt: 8:00-20:00 oraz sob: 8:00-14:00

Co ze sobą zabrać?

Badanie kliniczne wiąże się z koniecznością dogłębnej oceny Twojego aparatu ruchowego. Niezbędne jest zatem założenie bielizny, która z jednej strony umożliwi terapeucie wykonanie badania, a z drugiej zapewni Ci komfort. Jeśli posiadasz jakąkolwiek dokumentację medyczną dotyczącą Twojej dolegliwości koniecznie zabierz ją ze sobą na pierwszą wizytę. Wgląd w dokumentację pozwoli precyzyjniej ustalić przyczyny Twojego problemu i dobrać odpowiednią dla Ciebie ścieżkę leczenia. Przydatne mogą być również wszelkie zaświadczenia, skierowania, wypisy oraz wyniki badań zarówno laboratoryjnych (np. krwi), jak i obrazowych (np. RTG, tomografia).

1. Wywiad

Pierwsze spotkanie rozpocznie się od szczegółowego wywiadu. Informacje zebrane podczas rozmowy z Tobą pozwolą na wybór dalszego kierunku diagnostycznego. To dlatego wywiad musi być możliwie szczegółowy.

W trakcie rozmowy fizjoterapeuta zapyta Cię o zgłaszaną dolegliwość i oczekiwany rezultat procesu terapeutycznego. Kolejne pytania służą doprecyzowaniu lokalizacji, charakteru i przebiegu dolegliwości. Z całą pewnością możesz też usłyszeć pytanie o choroby towarzyszące oraz stan innych układów, poza aparatem ruchu.

2. Badanie kliniczne (postawienie diagnozy/hipotezy)

Zebrane od Ciebie informacje pozwalają na wykonanie specyficznych testów diagnostycznych. Fizjoterapeuta bada poprzez dotyk okolice bolesnego miejsca, może poprosić Cię o wykonanie określonych ruchów w różnych kierunkach mogących wywoływać lub zmniejszyć ból – wszystko po to by zebrać jak najwięcej informacji o możliwych przyczynach Twojej dolegliwości. Zdarza się, że testy kliniczne powodują czasowe dolegliwości, dlatego przed każdym testem zostaniesz poinformowany o jego przebiegu. Jeśli test wykonywany jest prawidłowo, odczuwane dolegliwości ustępują wkrótce po zakończeniu badania.

3. Badania dodatkowe

Dostarczone przez Ciebie wyniki badań obrazowych (RTG, MRI) oraz laboratoryjnych konfrontowane są z informacjami zebranymi podczas wywiadu i badań klinicznych.

Badania obrazowe – choć stanowią istotną pomoc w procesie diagnostycznym – nie zawsze wyjaśniają przyczynę problemu. Oparcie diagnozy wyłącznie o wyniki badań obrazowych jest po prostu błędem. Obecność zmian strukturalnych widocznych na zdjęciach nie wyjaśnia bowiem Twoich dolegliwości .

4. Testy różnicujące (potwierdzenie lub odrzucenie pierwotnej diagnozy/hipotezy)

Informacje zebrane od Ciebie podczas wywiadu, badania klinicznego oraz badań dodatkowych pozwalają na przeprowadzenie prawidłowego wnioskowania klinicznego. Na tym etapie konieczne może się okazać wykonanie dodatkowych testów różnicujących. Jest to ten etap Twojej wizyty, podczas którego stawiane są hipotezy diagnostyczne, czyli najbardziej prawdopodobne przyczyny Twojego obecnego stanu .

5. Planowanie i rozpoczęcie terapii

Pod koniec wizyty, otrzymujesz pełną informację na temat swojego stanu zdrowia, przyczyn zgłaszanych dolegliwości, oraz możliwości leczenia. Jeśli diagnoza stwarza szansę leczenia, przedstawimy Ci proponowany plan terapii.