Zadzwoń: 601 61 61 85 lub napisz biuro@centrum-vita.pl
Czynne pon-pt: 8:00-20:00 oraz sob: 8:00-14:00

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA
Z FIZJOTERAPEUTĄ

Zajęcia z fizjoterapeutą pozwalają na poznanie swego ciała, poczucie go i jego możliwości w bezpiecznych spokojnych warunkach. Lepsze czucie swego ciała i jego granic sprzyja lepszemu odnajdywaniu się w przestrzeni oraz lepszej koncentracji w sytuacjach społecznych.

POMOC
PSYCHOLOGA

Na wizycie u psychologa pomagamy dzieciom w poznaniu siebie, swoich trudności i ograniczeń. Terapia wspomaga proces określania siebie, wyrażania swoich chęci i potrzeb w kontaktach z rówieśnikami oraz reagowania w sytuacjach trudnych.

ZAJĘCIA „JA WŚRÓD INNYCH”

Zajęcia grupowe „Ja wśród innych” są okazją do praktycznego wykorzystania swoich umiejętności społecznych. Wspomagamy tu próby nawiązywania kontaktu z innymi, pomagamy w rozwiązywaniu konfliktów, wspieramy w podejmowaniu aktywności w grupie i z grupą.

ZAJĘCIA „KOORDYNACJA, POSTAWA, SIŁA”

Wykorzystujemy naturalny potencjał grupy by wzmocnić chęć ćwiczenia. Promujemy integrację z grupą poprzez ruch, działania zespołowe, współpracę w wykonywaniu ćwiczeń. Jest to również okazja do poznania siebie i swego ciała w ruchu, w przestrzeni oraz w kontakcie z innymi.

Chcesz zapisać swoje dziecko na terapię lub zajęcia?
Zadzwoń: 601 616 185

Jak pomóc dzieciom z trudnościami adaptacyjnymi?

Vitaj w Klinice Dziecka!

Nazywam się Kinga Mucha i jestem psychologiem w Centrum Vita, gdzie pracuję głównie z dziećmi. Czemu dzieci napotykają na trudności adaptacyjne i jak możemy im w tym pomóc?

To wśród ludzi realizujemy znaczącą część naszych potrzeb. Wzorcem i źródłem społecznych relacji jest rodzina – jakakolwiek by nie była. To w niej kształtują się postawy dziecka. Zmieniająca się specyfika czasów, zwiększone tempo życia i postępująca informatyzacja utrudniają dzieciom funkcjonowanie w grupie. Nawiązywanie i podtrzymywanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami staje się coraz trudniejsze.

W Centrum VITA pomagamy dzieciom pokonać te trudności poprzez indywidualne zajęcia z psychologiem oraz udział w grupie „ja wśród innych”, która pozwala dzieciom nauczyć się bycia wśród ludzi w sposób dający frajdę.

Trudności adaptacyjne wynikać mogą nie tylko z kłopotów natury psychologicznej. Problemy z koncentracją, nadmierne reakcje emocjonalne, czy też trudności w przystotoswaniu się do nowego środowiska mogą mieć swoje źródło w nieprawidłowym odbiorze bodźców zarówno ze świata zewnętrznego, jak i własnego ciała. U dzieci nadmiernie ruchliwych lub wycofanych często obserwujemy napięcia mięśniowe i brak płynności ruchu. Wynikające z tego problemy z nauką i relacjami często skutkują obniżonym poczuciem własnej wartości. W takich sytuacjach proponujemy terapię wykorzystującą elementy integracji sensorycznej, pracę nad postawą ciała, ćwiczenia poprawiające koordynację i sprawność. Rezultatem pracy jest nie tylko ugruntowanie dziecka we własnym ciele, ale też zbudowanie poczucia wpływu na otaczający świat.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości czy Twoje dziecko nie ma problemów adaptacyjnych zapraszam do kontaktu! Jesteśmy tu aby pomóc!

Kinga Mucha

Psycholog